LOVER OG VEDTEKTER FOR HARDANGER MC-KLUBB klikk her
STYRET 2017
Formann : Endre Kvåle
Sekretær : Esther Byrkjeland
Kasserar : Jan A. Augastad
Styremedlem : Asbjørn Børve
Styremedlem : Mona Brakstad

Formann,
Endre Kvåle
Mobil: 934 43 528
E-Post: endrekvaale@hotmail.com

 
Treffstyre:

Jarle Måge, Mona Brakstad, Maj Britt Augestad,
Aleks Frank, Bjørn Kjetil Hansen

Valgnemnda:
Thor-Arne Lyshaugen, Eirik Brunborg


Forandringer eller feil ta kontakt med styret hmck@kvamnet.no
 
 
©Hardanger MC-Klubb